Start

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E

Säkerhetsutrustningen i hamnen uppgraderas

Se mer här

Höganäs kommuns miljöpris för 2017

 

Lerbergets hamn har, tillsammans med Lerbergets Segelsällskap, erhållig Höganäs kommuns miljöpris 2017. Läs mer här

https://www.hd.se/2017-05-14/tre-foreningar-delar-pa-miljopris

Höga vattennivåer

 

För att ökad säkerhet och för att minimera skador på vår anläggning stängs elen i hamnen av i samband med hög havsvattennivå. Vill du följa havsvattennivån? Nu finns en mätare i hamnen.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved Update Januari 2017-08-08

 

info at lerbergetshamn.se