Ansöka om båtplats

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E

Ansökan om båtplats

Du är välkommen att ansöka om båtplats hos oss. Vi har kö till våra båtplatser. Beroende på båttyp och storlek kan väntetiden variera.

 

För att stå i kö hos oss måste en årlig köavgift på 300kr erläggas, den inbetalas i samband med din ansökan. Avgiften sätts in på bg 5063-8345

 

Har du frågor är du välkommen att maila oss eller kontakta hamnplatsansvariga Mats Hallberg eller Tobias Lundkvist

Din ansökning måste innehålla korrekta uppgifter och Du skall ha tagit del av och accepterat gällande hamnordning. Erhåller jag båtplats godtar jag också att mitt namn och telefonnummer kan anslås på anslagstavla Lerbergets hamn

 
 
 
 
 

Att sjösätta hos oss i Lerbergets hamn

 

Alla som har platsabonnemang i hamn eller på land kan självklart använda slipen/dragstället för sjösättning/upptag av båt kostnadsfritt.

 

För dig som bara vill använda slipen/dragstället och inte har platsabonnemang hos oss har möjlighet att lösa årligt abonnnemang för fritt nyttjande av dragstället. Kostnad 500 kr/ säsong. Kontakta någon av oss i hamnkommitten om du är intresserad.

Du kan också lösa för enstaka sjösättning/upptag kostnad 50 kr/tillfälle

Copyright @ All Rights Reserved Update Januari 2018-02-17

 

info at lerbergetshamn.se