Projekt Lerbergets hamn 2019

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E 

Byggarbete på gång i hamnen

 

På senaste bystämman presenterades planerna för hamnen. Och under hösten påbörjas arbetet med att renovera hamnens södra delar. Arbetet är inledningen på längre en period av renoveringsarbeten som påverkar vyn över hamnen under en tid. Nuvarande bryggor på södra sidan rivs efter att båtarna tagits upp för vintern. Ett arbete som kommer att utföras både av frivilliga krafter och inhandlade tjänster.


Innan båtarna skall sjösättas våren 2019 kommer förhoppningsvis de nya flytbryggorna att vara på plats. Den observante har säkert noterat att vi också fått en leverans med sten. Detta hänger samman med att förutom bryggarbetet i hamnbassängen påbörjas också arbetet med att fylla på mer sten på norra pides utsida. Vinteruppställningen av båtar kommer därför att förflyttas från södra till norra hamnplanen. Tillgängligheten till boulebanan och lekplatsen kommer inte att påverkas. 


Ett mindre förråd kommer också att sättas upp bredvid seglarklubben, där byns utrustning såsom gräsklippare tält mm kommer att förvaras. Detta för att vi nu måste lämna den gamla brandstationen när bygget där drar igång. 


Vill ni veta mer ? Hör gärna av er till någon i hamnkommittéen. På lerbergetshamn.se finns mer information att tillgå. Under hösten kommer också särskilda informationsmöte om det kommande arbetet att ges vi återkommer om tidpunkt


För hamnkommittén

Med vänlig hälsning

Copyright @ All Rights Reserved Update 2018-10-15


info at lerbergetshamn.se