Start

Foto:Peter Göthager


Sommaren är i sikte! Arbetsdag 14/5

Diverse städning och målningsarbete - vi bjuder på fika

- mer information kommer


Lerbergets byalag fortsätter att satsa på Lerbergets hamn

Glasskiosken på hamnplan är på gång. Höganäs kommun var mycket nöjda med utformning och placering av kiosken och har beviljat oss permanent bygglov. Tyvärr är beslutet överklagat till länsstyrelsen, som återremitterat ärendet till Höganäs kommun. Vi återkommer förhoppningsvis snart i ärendet med goda nyheter. 


Kamerabevakning i hamnen.

Delar av hamnområdet är nu kameraövervakat. Allt för att motverka stölder och skadegörelse som vi tyvärr drabbats av. Läs gärna på sidorna Miljö och säkerhet