Start

Foto:Peter Göthager


Vårvinten är här


Båtplatser 2023

2023 års fakturor och uppdateringar av båtplatsköer är på väg ut


Sjösättning

Dagarna bli ljusare och våren nalkas trots allt. Lördagen den 29/4 är kranen bokad för sjösättning. särskilt utskick kommer.


Arbetsdagar våren 

Den obligatoriska arbetsdagen för båtägare inträffar i år

den 6 maj 08.00 Mer information kommer Hamnkontor/Glasskiosk

Vårt kära lilla ärende Hamnkontor/Glasskiosk på hamnplan rullar vidare i domstolsvärlden. Höganäs kommun som är mycket nöjda med utformning och placering hamnkontor/servicebyggnad har återigen beviljat oss permanent bygglov. Nu har också länsstyrelsen Skåne meddelat avslag för de närboende som överklagat bygglovet. Länsstyrelsens beslut är också detta överklagat till Miljödomstolen Växjö. Vi hoppas på besked från domstolen någonstans vid sen höst/juletid.


Kamerabevakning och ökad säkerhet i hamnen.

Delar av hamnområdet är sedan tidigare kameraövervakat. Nu utrustar vi även med ny och förstärkt belysning. Allt för att motverka stölder och skadegörelse som vi tyvärr drabbats av. Läs gärna på sidorna Miljö och säkerhet