Start

Foto:Peter Göthager


Sommaren är här


Förstäkta insatser i hamnen för att motverka brott och ökad säkerhet

Hamnkommittén har ytterligare förstärkt insatserna för att motverka stölder i hamnen. Anledning av de upprepade stölder som upprepat skett i våra hamnar runt om i Kullbygden. Vi vill inte närmare gå in på vad instatser består av. Samarbetet med polis, kommun och övriga hamnar har på olika sätt också fördjupats. 


Kamerabevakning och ökad säkerhet i hamnen.

Delar av hamnområdet är sedan tidigare kameraövervakat. Nu utrustar vi även med ny och förstärkt belysning. Allt för att motverka stölder och skadegörelse som vi tyvärr drabbats av. Läs gärna på sidorna Miljö och säkerhet


Samarbete med Räddningstjänsten i Höganäs

Samarbetet med räddningstjänsten utvecklas. Nu finns räddningsmaterial utplacerat i hamnen för att vi snabbare ska kunna komma igång om olyckan är framme. 


Hamnkontor med försäljning av Kaffe och glass

Vårt kära lilla ärende Hamnkontor/Glasskiosk på hamnplan har rullat  färdigt i domstolsvärlden.  Öppet kan variera.