Start

Foto:Peter Göthager


Sensommar och höst 

Segeltävling

Den 1-2/10 har vi den stora glädjen att husa en större natioenll segeltävling - kan bli trångt men trevligt. Mer information på Lerberget segelsällskaps hemsida. 


Båtupptagning

Lördag 15/10 blir det allmän båtupptagning mer info kommer.


Lerbergets byalag fortsätter att satsa på Lerbergets hamn

Glasskiosken på hamnplan är på gång. Höganäs kommun var mycket nöjda med utformning och placering av kiosken och har beviljat oss permanent bygglov. Tyvärr är beslutet överklagat till länsstyrelsen, som återremitterat ärendet till Höganäs kommun. Ett nytt bygglov har utfärdats av Höganäs kommun för ett Hamnkontor i kombination med servicefunktioner,  tyvärr har även detta överklagats - vi avvaktar och hoppas på hösten och sommaren 2023.  


Kamerabevakning i hamnen.

Delar av hamnområdet är nu kameraövervakat. Allt för att motverka stölder och skadegörelse som vi tyvärr drabbats av. Läs gärna på sidorna Miljö och säkerhet