Ansöka om båtplats

Ansöka om båtplats

Vi har förnärvarande kö till våra båtplatser. Kötiden varierar beroende på båttyp


Du är välkommen att ansöka om båtplats hos oss. 


För att stå i kö hos oss måste en årlig köavgift på 200kr erläggas, den inbetalas i samband med din ansökan.


Avgiften sätts in på bg 5063-8345 Din anmälan behöver förnyas varje år senast 1:a februari 


Har du frågor är du välkommen att maila oss eller kontakta hamnplatsansvariga Tobias Lundkvist eller Åke Persson

Din ansökning måste innehålla korrekta uppgifter och Du skall ha  tagit del av och accepterat gällande hamnordning. Inkomplett ansökan hanteras inte.


Du accepterar att dina köuppgifter registras hos oss för att vi skall kunna hantera din ansökan


Erhåller du båtplats godtar du också att ditt namn och telefonnummer kan anslås på anslagstavla Lerbergets hamn och att du upptas i vårt båtplatsregister registrade uppgifter delas aldrig vidare till tredje part.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att sjösätta hos oss i Lerbergets hamn


Alla som har platsabonnemang i hamn eller på land kan självklart använda slipen/dragstället för sjösättning/upptag av båt kostnadsfritt.


För dig som bara vill använda slipen/dragstället och inte har platsabonnemang hos oss har möjlighet att lösa årligt abonnnemang för fritt nyttjande av dragstället. Kostnad 500 kr/ säsong. Kontakta någon av oss i hamnkommitten om du är intresserad.

Du kan också lösa för enstaka sjösättning/upptag kostnad 50 kr/tillfälle