Lerbergets bastu


Bastun i Lerbergets hamn ägs och drivs av Lerbergets byalag.

Hamnkommittén ansvarar för drift och underhållet av bastun.


Det går bra att ansöka om ett medlemskap i bastun. Det är öppet för alla i mån av plats, medlemmar i Lerbergets byalag har företräde. Årsavgiften är 600 kr / familjÄr du nyfiken ? Kontakta Tony Martinsson  


Använd kontaktformulär nedan