Att förtöja vid Y-bom

 Att förtöja mellan Y bommar 


Så här förtöjer du båten vid bommar. Här ska du förtöja båten med sträckta tampar, fören ska helst  hamna 30 - 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det  absolut inte går att dra in den ända in till bryggan!  Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.  


Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, av gummi för att inte orsaka skador. Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen. Förse båten med lämpliga fendrar på båtens båda sidor för att skydda friborden. 

Se skisserna nedan hur förtöjningen bör se ut


Förtöj båten som bilderna visar. Fören skall i vila, med sträckta linor och ryckdämpare, ligga ca 40 cm från bryggan. Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera). Det är inte tänkt att ha förtamparna fästade i bryggan.Viktigt att veta är att Y-bommarna är galvade och skadas således när föremål av metall nöter mot dem. Detta innebär att ryckdämpare i metall (metallfjäder) och schackel i metall bör undvikas i Y-bom. Korrekt förtöjning görs enligt nedan:

  1. Använd splitsad tampögla, dragen om sig själv, till samtliga förtöjningar i Y-bommen.
  2. Komplettera både för- och aktertampar med ryckdämpare i gummi.
  3. Låsning med säkerhetskätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur. Om möjligt skydda kättingen med därför avsett "strumpa".
  4. Om båten är för kort för Y-bommarna måste förtamparna troligtvis fästas i bryggan. Om förtöjningsöglor saknas i bryggan kontakta bryggfogde som hjälper till med att ordna med förtöjningsöglor.
  5. Använd tillräckligt stora fendertar, minst 2 på varje sida.