Miljö & Säkerhet

Vårt miljöarbete

Lerbergets hamn ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans med människa och natur. Gällande Miljöplan och miljöregler avseende Lerbergets hamn finns på anslagstavla i Lerbergets hamn. Lerbergets hamn är mån om att hamnen och dess verksamheten inte ökar belastningen på miljön. 

 

Den enskilde båtägaren bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande och är skyldiga att följa för Lerbergets hamn beslutade miljöplan och miljöregler. Miljöplanen är en del av hamnordningen och underlåtande att följa miljöplanen kan innebära förlorad plats i hamnen.

 

Säkerheten i hamnen

Brandsläckarna är placerade på museet gavel och segelklubbens västra vägg.

Hjärtstartare finns placerad vid toaletternas gavel.

Räddningsstegar räddningshakar livbojar finns vid räddningsstationerna vid mellanbryggan och norra piren

Rengöring av båtbottnar - spolplatta

Lerbergets hamn har som en av de första hamnarna kullabygden en godkänd spolplatta för båtbottentvätt. 

 

Tvätt av båtbottnar och skrovsidor får endast ske på hamnens spolplatta. Endast den som har båtplats i Lerbergets hamn kan använda spolplattan. Högtryckstvätt utlånas kostnadsfritt til dig som har båtplats hos oss. Behöver du instruktioner om hur spolplattan hanteras - hör av dig til ngn i hamnkommiten

 

Vid skrapning och slipning av bottenfärger och skrovsidor, skall färgrester samlas upp med hjälp av marktäckning. De uppsamlade färgresterna hanteras som farlig avfall och lämnas på återvinningscentral.

 

Vattenskoterverksamhet

För att värna strandnära djurliv och badadande har hamnkommitten vissa begränsningar för vattenskoter och vattenskidåkning i hamnens omdelbara närhet.

 

Vattenskoter och vattenskidåkning får inte köras inom Lerbergets byamäns planlagda hamnområde, innefattande vattenområdet, i söder avgränsat av badstranden omedelbart söder om Lerbergets hamn, västerut med Lerbergsrevet (grön prick). I norr begränsas området av sträckningen för hamnområdets norra gräns ca 300 m uti vatten. Sjösättning och transport till allmän farled via södra inseglingsleden är tillåten.