Spolplattan

Instruktioner för användning av spolplatta i Lerbergets hamn


Spolning av bottenmålade båtar får endast ske på spolplattan. Båtplatsinnehavare i Lerbergets hamn samt medlemmar i segelföreningen äger rätt att använda spolplattan kostnadsfritt.

Användare ansvarar för att följa instruktionerna och vid osäkerhet kontakta hamnjouren (jourlista finns uppsatt på anslagstavlan vid hoddorna).


 

  1. Säkerställ att båten är placerad så att vattnet rinner ner i markbrunnen (långt galler) i nedre delen av spolplattan.
  2. Stäng ventil (A) för avrinning mot slipen
  3. Öppna ventil (B) för avrinning till uppsamlingsbrunnen
  4. Spola av båten
  5. Stäng ventil (B) för avrinning till uppsamlingsbrunnen
  6. Öppna ventil (A) för avrinning mot slipen
  7. Säkerställ att det är rent och fint på marken innan du lämnar spolplattan