Kamerabevakning

Efter upprepade skadegörelser och stölder väljer Hamnkommitten att kameraövervaka av delar av hamnområdet under vissa tider av dygnet. På bilden nedan kan du se vilket område som övervakas.

 

2018 förändrades lagstiftningen och om lagar och förordningar följs kan kamraövervakning ske. Här intill kan du läsa vilka uppgifter hamnkommittåen hänvisar till. 

 

 

Kamerabevakning i Lerbergets hamn. 

 

 

 

Anledning och syfte

Styrelsen för Lerbergets byalag har beslutat att kamerabevaka Lerbergets hamn. Beslutet har tagits efter upprepade händelser av skadegörelse och återkommande stölder av båtutrustning. Andra förebyggande åtgärder har prövats men inte haft önskad effekt. 

 

Intresseavvägning 

En sk överviktsbedömning har gjorts. Bedömning är att den ev kränkning av personliga integriteten är begränsad då kamerabevakningen sker på begränsat område och under begränsad tid av dygnet. 

 

Kamerabevakningen sker med stöd av 

Kamerabevakningslag (2018:1200 och 

Dataskyddsförordningen kap 6 

 

Kontaktuppgifter ansvarig Lerbergets hamn

info@lerbergetshamn.se 

 

Lagring och hantering av personuppgifter

Kamerabevakningen sker intermittent och inspelat material lagras 30 dagar. Inspelat material räknas som personuppgifter enskild äger rätt att i förekommande fall begära att insamlade uppgifter lämnas ut alternativt raderas. 

 

Besvär

Registrerad har rätt att klaga hos Datainspektionen. 

 

Registerhållare 

Registerhållare och ansvarig för inspelat material är Lerbergets byalag ekonomisk förening. Uppgifter lämnas inte vidare än i det fall polismyndighet så begär i fall av brottsutredning i enlighet med syftet med kamerabevakningen.