Aktuellt

Aktuellt 2023


Båtupptagning blir 21/10 kl 08:00

- mer information kommer 


Obligatorisk arbetsdag 6/5 inställd!

Underhållsbehovet är i nuläget under kontroll. Vi återkommer med riktade förfrågningar till några av er för mindre gjutinsats och fönsterbyte i bastun. 

Säkerhetsutrustningen i hamnen uppgraderas Se mer här

Höga vattennivåer


För att ökad säkerhet och för att minimera skador på vår anläggning stängs elen i hamnen av i samband med hög vattennivå.


Vaggor och användning av slip


Slipen är numera försedd med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller koden.


Alla båtar skall vara försedda med klistermärke för erlagd hamnavgift. Märket delas ut i samband med arbetsdagar eller efter kontakt med hamnkommittéen.