Aktuellt

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E 

Aktuellt

Torrsättning 2019 och Sjösättning 2020 


Hamnplanens ytor behöver nyttjas effektivt samtidigt som gräsytorna vi har behöver renoveras och vila

- därav att vi placerar båtarna som vi nu gjort.  


Ni som står på trailer på hamnenområdet i vinter ska placeras vid boulbanan efter kontakt med  ansvarig i hamnkommittén.


Den placeringen av båtar som vi nu praktiserar innebär att vi måste samordna oss när det gäller sjösättningen för de båtarb som behöver lyftas. 


Notera därför följande datum:

Våren 2020 är det allmän sjösättning för de som behöver lyftas den 9 och 10 maj 


Och obligatorisk arbetsdag för samtliga båtägare våren 2020 blir den 16 majSäkerhetsutrustningen i hamnen uppgraderas Se mer här

Höga vattennivåer


För att ökad säkerhet och för att minimera skador på vår anläggning stängs elen i hamnen av i samband med hög vattennivå.


Vaggor och användning av slip


Slipen är numera försedd med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller koden.


Alla båtar skall vara förrsedda med klistermärke för erlagd hamnavgift. Märket delas ut i samband med arbetsdagar eller efter kontakt med hamnkommittéen.Copyright @ All Rights Reserved Update 2020-01-10

 

info at lerbergetshamn.se