Aktuellt

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E 

Aktuellt

Sjösättning Lerbergets hamn 9 Maj 2020 kl 08:00


Tid för sjösättning:
Den allmänna sjösättningen kommer i år att ske den 9 maj. Lördagen den 9 maj kl 08.00 lyfter vi första båten och ALLA som skall sjösätta behöver vara på plats i god tid innan dess. Se nedan varför ni skall vara på plats i tid!


Närvaroplikt och klargjord båt från första lyft:
Sjösättningen blir i år enligt en ny modell med stor kran och snabb isättning. Olof Bengtsson från Bärarelaget är på plats med en kranbil som lyfter båtarna direkt från landplatsen ner i vattnet. Vi räknar försiktigt med fyra båtar i timmen men det kan gå fortare och därför måste alla finnas på plats från start.


Turordning:
Turordningen måste göras upp fortlöpande och därför måste alla som skall sjösätta vara på plats redan före första lyftet och vara beredda på lyft av egna båten med kort varsel. Medan vi sjösätter förväntas du vara på plats och hjälpa till med att göra hela sjösättningen så snabb och enkel som möjligt. Det är alltid lätt att något hakar upp sig för någon och är vi då flera som är behjälpliga går det mycket enklare och snabbare. Mastning av segelbåt får ej ske i hamnen medan sjösättningen pågår.


Fika:
Vi kommer att ordna kaffe under förmiddagen.


Anmälan:
Önskar du sjösätta den 9 maj måste du anmäla detta senast den 30 april. Anmäl att du vill sjösätta till info@lerbergetshamn.se. Turordningen görs fortlöpande under arbetets gång för att utnyttja den stora kranen effektivt.


Betalning i Förskott eller Swish innan lyft:
Pris 1000 kr per lyft – Avgiften kan erläggas på två sätt:
- Inbetalt i förskott på konto BG 5063-8345 med kvitto på insättningen till hands vid sjösättningen
- Via SWISH nummer :1231579218 innan sjösättning av din båt.


Vaggor och Trailers:
Inga vaggor eller trailers får stå kvar på hamnplan efter sjösättning. Som tidigare får ej trailers eller båtvaggor förvaras på hamnplan under sommarsäsongen. Dessa måste transporteras  bort direkt efter sjösättning.


Sjösättning i egen regi:
Senast den 1 juni ska samtliga vinteruppställda båtar vara borta från hamnplan.

Swish QR kod Sjösättning 2020

Säkerhetsutrustningen i hamnen uppgraderas Se mer här

Höga vattennivåer


För att ökad säkerhet och för att minimera skador på vår anläggning stängs elen i hamnen av i samband med hög vattennivå.


Vaggor och användning av slip


Slipen är numera försedd med låsbar bom – Du som har hamnplats har givetvis fritt tillträde och erhåller koden.


Alla båtar skall vara försedda med klistermärke för erlagd hamnavgift. Märket delas ut i samband med arbetsdagar eller efter kontakt med hamnkommittéen.Copyright @ All Rights Reserved Update 2020-01-10

 

info at lerbergetshamn.se