Start

Foto:Peter Göthager


En gammal vän har lämnat oss


Hamnens kran en god vän och självklar siluett är borta. Kranen som från början satt på ubåten Tumlaren byggd 1918 är nertagen. Det är inget större fel på kranen men väl kajen. Det visar sig att fundamentet för kranen är underminerat och kranen har börjat tippa.  Säkerheten i hamnen går först vilket är skälet till att vi nu tvingats montera ner vår trotjänare.


Situationen utvärderas och Hamnkommittén återkommer kring hur frågan ska lösas framöver. Vad gäller matning så hänvisar vi till närliggande hamnar Viken eller Höganäs. 


Ny Hamnfogde

Tobias Lundqvist är från och med nu vår nye Hamnfogde. Vi har detta som en roterande uppgift och kommande år är det Tobias om håller samman

hamnkommitténs arbete. Vi tackar Jonas Andersson som haft ansvaret de senaste två åren.


Förstärkta insatser i hamnen för att motverka brott och ökad säkerhet

Hamnkommittén har ytterligare förstärkt insatserna för att motverka stölder i hamnen. Nytt avtal om väktarbevakning av Lerbergets hamn på plats.


Delar av hamnområdet är sedan tidigare kameraövervakat. Nu utrustar vi även med ny och förstärkt belysning. Allt för att motverka stölder och skadegörelse som vi tyvärr drabbats av. Läs gärna på sidorna Miljö och säkerhet


Samarbete med Räddningstjänsten i Höganäs

Samarbetet med räddningstjänsten utvecklas. Nu finns räddningsmaterial utplacerat i hamnen för att vi snabbare ska kunna komma igång om olyckan är framme.